NORRON

Våren 2015 anordnade vi Norrons seminarium på Berns, vi stod för alla bokningar, logistik och utförande..